پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
شاهان پرتركه
نوشته شده در یک شنبه 28 خرداد 1396
بازدید : 3763
نویسنده : roholla

در سرزمین پارس شاهان مستقلی حكمرانی میكردند كه از زمان سلوكیان تا ابتدای دوره ساسانی خود را پاسداران فرهنگ هخامنشی میدانستند. این شاهان پرتركه نام داشتند . ابتدا چهار شاه از آنان سكه زدند تا اینكه سلوكیان دوباره بر آنها قدرت گرفتند. با یك وقفه این شاهان دوباره استقلال یافتند تا در دوره اشكانی به عنوان شاهك نشین مستقلی شناخته شدند. سكه های آنان دارای نوشته های خط آرامی بود كه احتمالا در ضرابخانه استخر ضرب میشدند. اردشیر پنجم موسس سلسله ساسانی از اعقاب این شاهان است.


:: موضوعات مرتبط: حکومت اشکانیان , حکومت ساسانیان , ,
:: برچسب‌ها: شاهان پرتركه , پارس , سلوکیان , ساسانیان , فرهنگ هخامنشی , اشکانیان , اردشیر پنجم , موسس سلسله ساسانی ,تخریب قلعه نهاوند توسط ناصر الدین شاه
نوشته شده در شنبه 27 خرداد 1396
بازدید : 3885
نویسنده : roholla

تخریب دژ ساسانی توسط ناصر الدين سلطان قاجار

تصاویری از دژ بزرگ یزدگرد در نهاوند که ناصر الدین سلطان آن را در جستجوی گنج ویران کرد!
در شهر نهاوند بر بلندای تپه‌ای مشرف به شهر قلعه‌ای وجود داشت که داستان ویرانی آن غم انگیز و عبرت آمیز است.
داستانی که از گذشته در میان مردم شهر رواج دارد آن است که ناصر الدین سلطان قاجار این قلعه را چون مشرف به منازل و حریم خصوصی مردم بود تخریب کرد؛ اما حقیقت چیز دیگریست.
ناصر الدین سلطان در دو نوبت در جستجوی گنجینه‌های بازمانده از عصر ساسانی این دژ را به ویرانی کشانید.
سلطان منحوس هیچگاه به هدف خود نرسید اما دژ ساسانی، یادگار ایرانیان کهن جای خود را به ویرانه‌ای تاثر برانگیز داد.
او قبل از جستجو دستور داد تا چندین تصویر از دژ تهیه شود و این تصاویر تنها چیزیست که از آن دژ، یادواره تمدن و عظمت ساسانیان، به دست ما رسیده است.

 


:: موضوعات مرتبط: حکومت ساسانیان , حکومت قاجار , ,
:: برچسب‌ها: دژ ساسانی , قلعه نهاوند , ناصر الدین شاه قاجار , دژ یزگرد , قلعه یزگرد , ساسانیان , نهاوند , ,ارتش شاهنشاهی ساسانی : کلاه خود های ساسانی
نوشته شده در دو شنبه 22 خرداد 1396
بازدید : 4924
نویسنده : roholla

پیاده نظام ساسانی یا " پایگان " نیز از نظر اهمیت بعد از اسوران قرار میگرفتند. آنها مانند " میر میلو های " رومی مسلح به سپر ، نیزه ، و کلاه خود بودند. کلاه خود های عصر ساسانی ، باتوجه به نقش برجسته های موجود در اسناد سنگی و فلزی به چند شکل بودند از جمله یک نمونه از آن شبیه کلاه نمدی ساده بود.کلاه خود های این دوره گاهی زوائدی از نظر نقش ، گل و بوته داشت و بر دو لبه آن زره زنجیری ، یا صفحات چرمی و آهنی نصب میکردید.

تصویربالا : یک کلاه خود متعلق به اواخر دوره ساسانی


:: موضوعات مرتبط: حکومت ساسانیان , ,
:: برچسب‌ها: ارتش شاهنشاهی ساسانی , کلاه خود های ساسانی , پایگا‌‌ن , ساسانیان ,ارتش شاهنشاهی ساسانی: ساز و برگ جنگی اسبان
نوشته شده در یک شنبه 21 خرداد 1396
بازدید : 4370
نویسنده : roholla

جنگجویان ساسانی بهترین نژاد اسب را از منطقه ماد انتخاب میکردند و‌ اسب هایشان نیز زره پوش بود. ساسانیان ، رکاب به کار نمی بردند. هرچند در چین و سرمت ها از رکاب استفاده میشد. ساسانیان به جای رکاب ، از زین استفاده می کردند. حتی اسب خسرو پرویز در نقوش طاق بستان بی رکاب است. در نقش رستم فارس زین را بر اسب سرداران بزرگ میبینیم.
در جلوی زین و سر آن ، دسته ای از فلز که با پارچه یا چرم پوشیده میشد ، تابی بزرگ میخورد و بر ران اسب سوار می افتاد. دسته ای دیگر از فلز های پوشیده شده با پارچه و چرم در پشت زین تعبیه شده بود که زیر لبه پوشیده میماند ولی برجستگی اش ، سواره ضربه خورده را از به پس پرتاب شدن محفوظ نگه میداشت. " مجموعا در زمان ساسانیان ساز و برگ جنگی اسب ها تکامل یافته ، داغ نهادن و نشان خانوادگی بر اسبان نیز رایج بود. چنانچه اسب اردشیر در فیروز آباد و هم خسرو پرویز در طاق بستان ، نشان خانوادگی دارند.

تاریخ تمدن ساسانی ، استاد نفیسی
تاریخ شاهنشاهی ساسانی به ویراستاری دکتر مهدی افشار
تصویربالا: زین های بی رکاب متعلق به دوره ساسانی.


:: موضوعات مرتبط: حکومت ساسانیان , ,
:: برچسب‌ها: ارتش شاهنشاهی ساسانی , ساز و برگ جنگی اسبان , ساسانیان , خسرو پرویز , ,بازدید : 6005
نویسنده : roholla

ﭼﮕﯿﻦ ﯾﮏ ﻭﺍﮊﻩ ﺗﺮﮐﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺎ ﺁﺩﻣﺨﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ .
ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻗﺰﻟﺒﺎﺷﺎﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ،ﯾﮏ ﮔﺮﻭﻩ ﺫﻭﺏ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻭﻻﯾﺖ ﺷﺎﻩ ﺻﻔﻮﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﭼﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻭ ﮐﺎﺭﺷﺎﻥ ﺩﺭﯾﺪﻥ ﻭ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﺯﻧﺪﻩ ﻭﻣﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ .
ﭼﮕﯿﻦ ﻫﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻭﺍﯾﻞ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﺭ ﺁﻣﺪﻥ ﻗﺰﻟﺒﺎﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻭ ﺍﺭﺩﺑﯿﻞ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺷﺎﻩ ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﭘﺪﺭﻭ ﻣﺎﺩﺭﺷﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﺭﯾﺪﻧﺪ ﻭ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩﻧﺪ؛ﺳﭙﺲ ﻻﺷﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺷﻮﻧﺪ .
ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﮔﻮﺷﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻫﺎﺭﯼ ﺩﭼﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪﻭ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﮔﻮﺷﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ . ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﺒﺮﺍﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺰﺩ ﺣﺎﮐﻢ ﯾﺎ ﺷﺎﻩ ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺮﺩﻩ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻭﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﭼﮕﯿﻦ ﻫﺎ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ .
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﺯﻧﺪﻩ ﭼﻨﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﮔﻮﺷﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﻣﯽ ﺩﺭﯾﺪﻧﺪ ﻭ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪﻧﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺩﻣﺎﻏﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﻣﯿﮑﻨﺪﻧﺪ ﻭ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪﻧﺪ ؛ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎﺯﻭﺍﻥ ﺳﭙﺲ ﺭﺍﻧﻬﺎﯼ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻧﺪﺍﻧﻬﺎﯾﺸﺎﻥ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪﻧﺪ ﻭ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩﻧﺪ . ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﻤﻪﺀ ﮔﻮﺷﺖ ﺗﻨﺶ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﺭﯾﺪﻧﺪ ﻭ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩﻧﺪ .

ﺭﯾﺎﺽ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎ/ ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﯾﻦ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﺟﻠﺪ 2 ﺹ119
ﺭﻭﺿﻪ ﺍﻟﺼﻔﺎ ﺹ 41-40
ﻋﺎﻟﻢ ﺁﺭﺍﯼ ﺻﻔﻮﯼ ﺹ 54
ﻏﯿﺎﺙ ﺍﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﻣﯿﺮ ﺹ55


:: موضوعات مرتبط: حکومت صفویه , ,
:: برچسب‌ها: ﺩﺳﺘﻪی ﭼﮕﯿﻦ ﻫﺎ‏ ﯾﺎ ﺁﺩﻡ ﺧﻮﺍﺭﺍﻥ ﺻﻔﻮﯼ , چگین , آدمخوار , قزلباش , آدمخواران صفوی , دریدن انسان زنده ,صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 18 صفحه بعد