پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
شاهان پرتركه
نوشته شده در یک شنبه 28 خرداد 1396
بازدید : 3763
نویسنده : roholla

در سرزمین پارس شاهان مستقلی حكمرانی میكردند كه از زمان سلوكیان تا ابتدای دوره ساسانی خود را پاسداران فرهنگ هخامنشی میدانستند. این شاهان پرتركه نام داشتند . ابتدا چهار شاه از آنان سكه زدند تا اینكه سلوكیان دوباره بر آنها قدرت گرفتند. با یك وقفه این شاهان دوباره استقلال یافتند تا در دوره اشكانی به عنوان شاهك نشین مستقلی شناخته شدند. سكه های آنان دارای نوشته های خط آرامی بود كه احتمالا در ضرابخانه استخر ضرب میشدند. اردشیر پنجم موسس سلسله ساسانی از اعقاب این شاهان است.


:: موضوعات مرتبط: حکومت اشکانیان , حکومت ساسانیان , ,
:: برچسب‌ها: شاهان پرتركه , پارس , سلوکیان , ساسانیان , فرهنگ هخامنشی , اشکانیان , اردشیر پنجم , موسس سلسله ساسانی ,بازدید : 6248
نویسنده : roholla

ﻭﯼ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﯽ ﺭﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺳﻮ ﺁﻣﺎﺝ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ .
ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﺩﻻﻭﺭﯼ ﻭ ﺩﺭﺍﯾﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻮﺍﺣﯽ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ .
ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﯽ، ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﺎﻝ ۱۳۳ﭖ . ﻡ ﺩﺭ ﺷﺮﻕ، ﺳﮑﺎﻫﺎ ﺑﻪﻣﺮﺯﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ، ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﯿﺰ ﻫﺠﻮﻡ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ﻭ ﭘﺎﺭﺕ ﻭ ﮔﺮﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﻟﮕﺪﮐﻮﺏ ﺍﺳﺒﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﮐﺮﺩﻧﺪ .
ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﻧﺒﺮﺩﯼ ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﺳﮑﺎﻫﺎ ﺭﺍ ﭼﻨﺎﻥ‌ ﺷﮑﺴﺖ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺪﺕﻫﺎ ﻣﺘﻌﺮﺽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﺸﺪﻧﺪ . ﺍﻭ ﭘﺎﺭﺕ ﻭ ﻫﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﺁﺯﺍﺩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺳﮑﺎیی ﺳﯿﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩﺩ .
ﺍﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﻧﺒﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ، ﭼﺎﺩﺭﻧﺸﯿﻨﺎﻥ ﺗﺎﺯﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﺷﮑﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ، ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺨﺘﯽ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﻋﻘﺐ ﺭﺍﻧﺪ . ﺍﯾﻦ ﻧﺒﺮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻋﺮﺍﺏ ﺩﺭﺱ ﻋﺒﺮﺕ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺷﺪ ﻭ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺮﺩ ﺑﺎ ﺍﺭﺗﺶ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻣﯽ ﺟﺰ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ . ﺍﯾﻦ ﻧﺒﺮﺩ ﭼﻨﺎﻥ ﺷﮑﺴﺘﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻋﺮﺍﺏ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺗﺎﺯﯾﺎﻥ ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﺒﺮﺩ ﺣﺘﯽ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ . ﺑﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﺷﮑﺎﻧﯽ ﻧﺎﻡ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﺭﺗﺶ ﭘﺎﺭﺕ ﻟﺮﺯﻩ ﺑﺮ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻫﺮ ﺗﺎﺯﯼ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ.


:: موضوعات مرتبط: حکومت اشکانیان , ,
:: برچسب‌ها: ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺩﻭﻡ ﺍﺷﮑﺎﻧﯽ ﻭ ﺳﺮﮐﻮﺏ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮﺏ , سکاها , پارت , تازی , حکومت اشکانی , اشکانیان , ارتش پارت ,یکی از دلایل موفقیت اشکانیان
نوشته شده در چهار شنبه 10 خرداد 1396
بازدید : 4482
نویسنده : roholla

یکی از دلایل موفقیت اشکانیان برای آزاد سازی ایران از دست سلوکیان استفاده مناسب از تمامی جاده هایی بودکه از عصر هخامنشیان به جا مانده بود، اشکانیان به خوبی نیروهای خودرا انتقال می دادند!


:: موضوعات مرتبط: حکومت اشکانیان , ,
:: برچسب‌ها: دلیل موفقیت اشکانیان , آزاد سازی ایران , سلوکیان , جاده های زمان هخامنشیان ,قدمت دیرینه دموکراسی درایران
نوشته شده در 7 خرداد 1396
بازدید : 3467
نویسنده : roholla

 

قدمت دیرینه دموکراسی درایران

 

حکومت اشکانیان، به هیچ وجه حکومتی فردمحور نبود و به عکس، شاهان با وجودمجلس مهستان همیشه از تصمیم‌گیری‌های فردی و شتاب‌زده برحذر داشته می‌شدند.تاسیتوس نوشته است این مجلس از ۳۰۰ نفر از برگزیدگان روحانیون (مغان)، شاهزادگان و نیز اعضایی از خانواده‌های مهم پارتی همچون سورن، کارن و اسپهبد تشکیل می‌شد.

این مجلس به دستور مهرداد اول- پادشاه اشکانی - در یکم مارس سال ۱۷۳ پیش از میلاد ایجاد شد و بزرگان نیز این تصمیم را مبنی بر ایجاد قانون اساسی و مجلس پذیرفتند.مورخان رومی که از این مجلس با نام سنا یاد کرده‌اند،در برخی ارزیابی‌ها، حدود اختیارات این مجلس را بسیار وسیع دانسته‌اند.

انتخاب ولیعهد از میان شاهزادگان، اعلان جنگ و پیشنهاد صلح، بسیج نیرو، عزل شاه درصورت دیوانه شدن، بیماری ممتد، ارتکاب اشتباه (حتی بدون داشتن نیت بد) و دلایل دیگر و نیز تغییر میزان مالیات‌ها و دستور ضرب سکه با تصویر تازه، تعیین شاهان ارمنستان، تأیید تشریفاتی (ضمنی) شاهان پارسی‌تبار سرزمین پنتوس (منطقه ساحلی جنوب و جنوب شرقی دریای سیاه در آناتولی به پایتختی شهر سینوپ) و همچنین انتصاب فرمانده کل ارتش برای یک دوره معیّن و یا مدیریت جنگ از جمله اختیارات مهستان بود.


:: موضوعات مرتبط: حکومت اشکانیان , ,
:: برچسب‌ها: دموکراسی در ایران , حکومت اشکانیان , مجلس مهستان , مهرداد اول , مورخان رومی ,اشکانیان
نوشته شده در 7 خرداد 1396
بازدید : 3761
نویسنده : roholla

سلسله اشکانیان

پارت در بر گیرنده خراسان امروزی است و در کتیبه داریوش (بیستون) یکی از ایالات ایران می باشد.در اینجا به طور خلاصه به پادشاهانی که در زمان آن ها اتفاق های بزرگی افتاده اشاره می کنم. سومین گروه از اقوام آریایی كه به ایران آمدند و در شرق مستقر شدند.پارتیان بودند، نژاد آنها آریایی، زبان آنها ایرانی و آیینشان مزدا پرستی رایج در ایران شرقی بود. فرهنگ اجتماعی آنان آمیزه ای از آداب و عقاید مذهبی و فرهنگ پهلوانی بود. كه بر حسن سلوك و رفتار و شجاعت مردانگی و جوانمردی و نیروی بدنی تاكید می ورزید. یكی از مهمترین دلایل پیوستن شهرنشینان شرق كشور به پارتیان در قیام بر ضد حكومت سلوكی - جدا از پیوندهای خویشاوندی بین آنان - حسن سلوك آنها با مردم نواحی اطراف و ناخرسندی آنان از شیوه حكومتی سلوكیان بود كه تاكید بر تبعیض قومی و نژادی داشت. چادرنشین و صحراگردی از پارتها مردمانی چابك، شجاع و پرتحرك ساخته بود. كه در سواركاری و تیراندازی ماهرانه در هنگام سواری نظیر نداشتند.

 

شجاع ترین و قویترین فرد قبیله پهلوان نام داشت.هر شخصی كه به این مقام نایل می شد. مشخصا علاوه بر قدرت بدنی ملزم به داشتن صفات و خصایل اخلاقی نیكو نیز می بود. اشکانیان که به طور کلی اطلاعات کمی از آن ها در دست می باشد ؛ در سال۲۵۰ ق.م توسط ارشک (اشک نخست) بر پا شد.و بیست و نه اشک (پادشاه) در این سلسله فرمانروایی کردند.

اشك و نخستین اندیشه استقلال

نخستین بار اندیشه استقلال در برابر بیگانگان سلوكی را پهلوانی پارتی به نام اشك جامه عمل پوشانید، در حالیكه سلوكیان هفتاد سال از سلطنت بر ایران پشت سرگذاشته بودند، ‌قیام اشك سلوكیان را به نشان دادن عكس العمل واداشت. و علیرغم تصور از آن سپاه سلوكی با شكست مواجه شد و این اولین پیروزی رسمی پارتیان و متحدانشان در برابر قوم حكومت گر بود. پس از اشك برادر و جانشین وی تیرداد بر قدرت پارتیان افزود و بر توسعه متصرفات افزود و بدین ترتیب پیشروی آنان از شرق به سمت غرب آغاز گردید.و روز به روز بر قدرت پارتیان و تثبیت حكومتشان افزوده می شد.و با اقدامات مهرداد شاه دیگر پارتی قلمرو پارتیان كه به افتخار نام احیاگر استقلال ایران(ارشك یا اشك) اشكانی خوانده شد. به وسیع ترین حد خود رسید.مهمترین رمز موفقیت ها و پیروزی های مهرداد اول همگی در سایه شفقت و انسانیت نهفته در سرشت وی بود، آن چنان كه محققان وی را از نظر بزرگ منشی، بلند نظری، متانت و نجابت اخلاقی در دودمان اشكانی، همتای كوروش بزرگ در دودمان هخامنشی دانسته اند. نام اشك توسط همه شاهان اشكانی حفظ شد به طوریكه فرعون توسط فرمانروایان مصر، قیصر یا سزار توسط رومیان كسری یا خسرو توسط ساسانیان به كار می رفت.

حكومت مهرداد دوران توسعه قلمرو و تثبیت قدرت

 

 

مهرداد با تسخیر عیلام، پارس و سپس بابل و بدنبال آن شكست پادشاه سلوكی و تصرف شهر سلوكیه. ایران را تا دورترین مرزهای غربی امتداد داد. (عنوان شاد شاهان) كه اشك ششم یعنی مهرداد با اقتباس از شاهان هخامنشی برخود نهاده بود بدلیل اقداماتی كه وی در زمان حیاتش انجام داد. به عنوان برازنده ترین لقب حتی پس از مرگش نیز وی را شایسته منحصر به فرد این عنوان در خاندان اشكانی گرداند. وقتیكه مهرداد در سنین پیری چشم از جهان فروبست، او را بمانند بنیانگذار واقعی سلسله پارت با تشریفات بسیار به خاك رفت.پارت او را همچون قانونگذاری خردمند تجلیل كرد، چرا كه او در تمام قلمرو وسیع خویش نزد هر قومی كه رسم و بنیادی پسندیده یافت. آنرا در سرزمین خویش رایج كرد. قلمرو او از بین النهرین و بابل تا سرزمین سغد و هند امتداد داشت.و اقوام بسیار با آداب و رسوم گونه گون در این قلمرو وسیع تحت حكم او می زیست. پس از مهرداد اول بدلیل پدیدار شدن نا امنی كه توسط برخی اقوام در شرق نیر سكاها و كوشانیان بوجود آمده بود. در زمان چند اشك ادامه یافت. تا سرانجام با روی كار آمدن اشك نهم كه مهرداد دوم نام داشت. توفیق قابل ملاحظه ای در غلبه بر هرج و مرج حاصل شد. وی پایه های حكومت و اركان داخلی آنرا چنان مستحكم نمود كه حتی پس از مرگ وی نیز با وجود مدعیان سلطنت و پاره ای اختلافات داخلی امپراطوری اشكانی از هم متلاشی نشد.و قدرت خود را حفظ نمود. تدابیری كه وی در زمینه داخلی و حكومتی اندیشید سبب شده است كه محققان وی را یادآور داریوش بزرگ خوانده به وی لقب مهرداد كبیر دهند. دوران حكومت اشك های دهم تا سیزدهم دوران درگیری و هرج و مرج داخلی بود. تا اینكه با روی كارآمدن اشك سیزدهم، ارد اول فصل تازه ای از روابط خارجی ایران با دولت های همسایه كه مهمترین آنها روم بود آغاز گردید. در آن زمان ایران در شرق و روم در غرب دو قدرت بلامنازع بودند و هر دو در پی گسترش و توسعه قلمرو و بسط قدرت. و همین مساله گاه و بیگاه سبب ایجاد تعارضاتی از سوی طرفین به خاك یكدیگر می شد. ولی مشكل اصلی را رومیان آغاز كردند و بدین ترتیب روابطی كه می توانست بهترین شكل و سیاق را داشته باشد و سبب تبادل فرهنگ و تمدن باشد و در نهایت به شكوفایی و پیشرفت در امپراطوری كه دنیا را عملا در ید قدرت خود داشتند. منجر شود. تبدیل به جنگ هایی شد كه تا پایان امپراطوری پارت و پس از آن تا پایان امپراطوری روم ادامه یافت. در واقع این جنگ ها به طوری رسمی و جدی از زمان سلطنت ارد - اشك سیزدهم - و به دلیل بلند پروازی های برخی سرداران(رومی) از جمله كراسوس آغاز شد. و مهمترین انگیزه وی، عشق به طلاهای سلوكیه و نفایس و خزاین ماد بود. ولی مهمترنی مساله را نیز نباید از نظر دور داشت و آن مساله همد ستی ایالت بزرگ ارمنستان با رومیان بود كه اطاعت و تبعیت از ایران برایشان قابل تحمل نبود. آنان خواهان استقلال تمام و كمال بودند. كه این مساله نیز در قوانین امپراطوری ای كه آنان در آن قرار گرفته بودند یعنی اشكانیان مفهومی جز عصیان و سركشی نداشت. بنابراین شاهان ارمنستان هر از چندگاه با تحریك رومیان و اتحاد با آنان سبب ایجاد منازعاتی بین ایران و روم می شدند. نوع حكومت اشكانیان نیز دست آنان را در این امر بازتر می كرد. اشكانیان از هنگامیكه روی كار آمدند و تشكیل حكومت دادند، شیوه ملوك الطوایفی را به جای ایجاد یك حكومت مركزی كه همه در سایه نظارت همه جانبه آن باشند ترجیح دادند. بدین شكل كه برخی ایالت ها نظیر پارس، آذربایجان و ارمنستان از استقلال داخلی برخوردار بودند.و در عوض انقیاد و تابعیت اشكانیان را می پذیرفتند و در هنگام جنگ نیز به منظور كمك به پادشاه و نشان دادن وفاداری و اتحاد با او سپاه خود را به سمت مركز حكومت گسیل می داشتند. شاهان ارمنستان نیز از این موقعیت برای كسب استقلال و تجزیه از قلمرو اشكانیان استفاده می نمودند.

*اشک اول(ارشک):

ارشک یکی از افراد خاندان آریایی و از تیره پارت ها بود. وی به نشان کاردنی و شعاعت توانست سلوکی ها را (جانشینان اسکندر مقدونی) از خاک ایران بیرون کند.بقیه شاهان به احترام موسس سلسله اشکانی نام خود را اشک گزاردند.

* اشک نهم (مهرداد بزرگ):

وی قبایل وحشی را عقب نشاند و بخشی از سیستان وبلوچستان را نیز تحت فرمان خود درآورد و تا حدود هندوستان پیش رفت. و سپس به ارمنستان لشگر کشید.و آنجا را تصاحب کرد. از آن پس ایران و روم بر سر سرزمین های ارمنستان جنگ های فراوان کردند. همانگونه که گفتم مهرداد بزرگ در هندوستان پیروزی هایی را بدست آورد و حتی تا کوه های هیمالایا پیش رفت. این موضوع از سکه هایی که به تازگی در آن نواحی پیدا شده است ثابت گردیده. مهرداد بزرگ پس از ۴۸ سال پادشاهی در سال ۷۶ ق.م درگذشت.

*اشک چهاردهم(فرهاد چهارم):

در سال ۳۷ق.م بر اورنگ شاهنشاهی نشست.وی جنگ هایی با رومیان داشت که آنان را چنان شکست داد که تا صد سال توان مقابله و حمله به ایرانیان را در خود ندیدند.وی پرچم رومیان را از آنان گرفته بود و پس از چند سال به آنان بازگرداند. که این مسئله باعث خوشحالی بسیار مردم ایتالیا شد. و یکی از شاعران آن دوره(هوراس) این رویداد را که برای آنان بسیار مهم بود به نظم در آورد.

*اشک پانزدهم (فرهاد پنجم):

فرزند اشک چهاردهم. در زمان او بود که عیسی مسیح متولد شد.

*اشک بیست و نهم(اردوان پنجم):

اردوان جنگ هایی با رومیان داشت. رومیان در این جنگ گورستان های پادشاهان اشکانی را ویران کردند و استخوان های آنان را درآوردند. این موجب خشم دربار ایران شد. و شرایطی را برای صلح قرار داد که رومیان نپذیرفتند و جنگی سخت در گرفت که ایرانیان پیروز شدند. لکن جنگ های پی در پی ادامه یافت و هر دو سو خسته شدند. در آن هنگام قیصر روم شرایط صلح را پذیرفت. و حاضر شد ۵۰میلیون دینار رومی به ایران به عنوان خسارت بپردازد. در زمان اردوان بود که اردشیر پسر بابک علیه دولت اشکانی به پاخاست. و سر انجام اردوان را در کنار رود جراحی شکست داد. پس از چند سال اردشیر بابکان همه ایران را گرفت و بدین ترتیب دولت اشکانی پس از ۴۷۰ سال فرمانروایی سقوط کرد. پایتخت های اشکانیان را شهر های مختلفی نوشته اند.اما شهر های تیسفون و صددروازه(دامغان کنونی) معروف ترین آن هاست. روش حکومتی پارت ها به گونه ای بود که مجلس مهستان شاه را از نسل ارشک تعیین می کرد.این مجلس خود از دو انجمن تشکیل شده بود. ۱:مجلس شاهزادگان ۲: مجلس بزرگان و روحانیون. اشکانیان با اسیران به مهربانی رفتار می کردند و کشتن آن ها را روا نمی داشتند.پیمان شکن نبودند.جنگ و شکار را دوست داشتند.از آنجایی که به دین زرتشت دلبسته و پایبند بودند دروغ گفتن را گناه شمرده و دشمن سرسخت سحر و جادو بودند.

منبع :  www.ahouraei.mihanblog.com


:: موضوعات مرتبط: حکومت اشکانیان , ,صفحه قبل 1 صفحه بعد