پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
شاهان پرتركه
نوشته شده در یک شنبه 28 خرداد 1396
بازدید : 3763
نویسنده : roholla

در سرزمین پارس شاهان مستقلی حكمرانی میكردند كه از زمان سلوكیان تا ابتدای دوره ساسانی خود را پاسداران فرهنگ هخامنشی میدانستند. این شاهان پرتركه نام داشتند . ابتدا چهار شاه از آنان سكه زدند تا اینكه سلوكیان دوباره بر آنها قدرت گرفتند. با یك وقفه این شاهان دوباره استقلال یافتند تا در دوره اشكانی به عنوان شاهك نشین مستقلی شناخته شدند. سكه های آنان دارای نوشته های خط آرامی بود كه احتمالا در ضرابخانه استخر ضرب میشدند. اردشیر پنجم موسس سلسله ساسانی از اعقاب این شاهان است.


:: موضوعات مرتبط: حکومت اشکانیان , حکومت ساسانیان , ,
:: برچسب‌ها: شاهان پرتركه , پارس , سلوکیان , ساسانیان , فرهنگ هخامنشی , اشکانیان , اردشیر پنجم , موسس سلسله ساسانی ,بازدید : 6248
نویسنده : roholla

ﻭﯼ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﯽ ﺭﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺳﻮ ﺁﻣﺎﺝ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ .
ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﺩﻻﻭﺭﯼ ﻭ ﺩﺭﺍﯾﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻮﺍﺣﯽ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ .
ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﯽ، ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﺎﻝ ۱۳۳ﭖ . ﻡ ﺩﺭ ﺷﺮﻕ، ﺳﮑﺎﻫﺎ ﺑﻪﻣﺮﺯﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ، ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﯿﺰ ﻫﺠﻮﻡ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ﻭ ﭘﺎﺭﺕ ﻭ ﮔﺮﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﻟﮕﺪﮐﻮﺏ ﺍﺳﺒﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﮐﺮﺩﻧﺪ .
ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﻧﺒﺮﺩﯼ ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﺳﮑﺎﻫﺎ ﺭﺍ ﭼﻨﺎﻥ‌ ﺷﮑﺴﺖ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺪﺕﻫﺎ ﻣﺘﻌﺮﺽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﺸﺪﻧﺪ . ﺍﻭ ﭘﺎﺭﺕ ﻭ ﻫﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﺁﺯﺍﺩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺳﮑﺎیی ﺳﯿﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩﺩ .
ﺍﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﻧﺒﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ، ﭼﺎﺩﺭﻧﺸﯿﻨﺎﻥ ﺗﺎﺯﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﺷﮑﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ، ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺨﺘﯽ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﻋﻘﺐ ﺭﺍﻧﺪ . ﺍﯾﻦ ﻧﺒﺮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻋﺮﺍﺏ ﺩﺭﺱ ﻋﺒﺮﺕ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺷﺪ ﻭ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺮﺩ ﺑﺎ ﺍﺭﺗﺶ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻣﯽ ﺟﺰ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ . ﺍﯾﻦ ﻧﺒﺮﺩ ﭼﻨﺎﻥ ﺷﮑﺴﺘﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻋﺮﺍﺏ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺗﺎﺯﯾﺎﻥ ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﺒﺮﺩ ﺣﺘﯽ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ . ﺑﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﺷﮑﺎﻧﯽ ﻧﺎﻡ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﺭﺗﺶ ﭘﺎﺭﺕ ﻟﺮﺯﻩ ﺑﺮ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻫﺮ ﺗﺎﺯﯼ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ.


:: موضوعات مرتبط: حکومت اشکانیان , ,
:: برچسب‌ها: ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺩﻭﻡ ﺍﺷﮑﺎﻧﯽ ﻭ ﺳﺮﮐﻮﺏ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮﺏ , سکاها , پارت , تازی , حکومت اشکانی , اشکانیان , ارتش پارت ,صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 18 صفحه بعد